11 C27 Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

0947 742 286

Menu

Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Một nhân tài giỏi cần tìm đến một nơi thân thiện - đủ tiện ích mới có thể phát huy hết năng lực thật sự. Sự thiếu hụt nhân tài là một áp lực nặng nề buộc nhà quản lý phải ra sức tìm kiếm...

Xem tiếp

Để lại tin nhắn cho chúng tôi